• ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମାଂସ Mutton
 • ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବାସୁମତି ଚାଉଳ Rice
 • ୪ ଗୋଟି ପିଆଜ Onion
 • ୮ ପାଖୁଡା ରସୁଣ Garlic
 • ୧ ଇଂଚ ଅଦା Ginger
 • ୬ ଟା ଲାଲ୍ ଲଂକା Red Chilly
 • ୨ ଖଣ୍ଡ ଦାଲଚିନୀ Cinnamon
 • ୨ ଟି ଗୁଜୁରାତି Cardamom
 • ୪ ଗୋଟି ଲବଂଗ
 • ୮ ଟି ଗୋଲମରିଚ Black Pepper
 • ୨ ଟା ତେଜପତ୍ର Cassia
 • ଅଳ୍ପ ଯାଇତ୍ରୀ
 • ଖଣ୍ଡେ ଜାଇଫଳ
 • ଅଧକପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ Refine Oil
 • ୪ ଚାମୁଚ୍ ଘିଅ Ghee
 • ୨ ଚାମୁଚ୍ ଭିନେଗାର୍ Vinegar

Cooking process Mutton Biryani Odia Style
ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧିବା ପ୍ରଣାଳୀ

ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ପିଆଜକୁ କାଟିଦେବେ,
ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଓ ଲାଲ୍ ଲଂକାକୁ କିକକଣ କରି ବାଟି ଦିଅ,
ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ରେ ଅଳ୍ପ ଲେଲ ଦେଇ ମାଂସ, ପିଆଜ କଟା, ପିଆଜ ମସଲା, ଭିନେଗାର୍, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇ କସନ୍ତୁ,
କଷା ମସଲାରୁ ଭଲ ବାସନା ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମାଂସ ସିଝାଇବେ,
ମାଂସ ସିଝି ଆସିଲେ ଓହ୍ଲାଇ ରଖନ୍ତୁ,
ମାଂସ ଅଳ୍ପ ଟାଣ ରହିଲେ ଭଲ,
ଡେକଚୀରେ ତେଲ ଗରମ୍ କରି ଅନ୍ୟନ ମସଲା, ଗୋଟା ଗୋଟା କିମ୍ବା ଟିକେ ଅଧ ଛେଚା କରି ତେଲରେ ପକାନ୍ତୁ,
ସେଥିରେ ଚାଉଳ କୁ ପକେଇ ଭଲଭାବେ ଭାଜନ୍ତୁ,
ଚାଉଳ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଚାଉଳର ଡବଲ୍ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ,
ପ୍ରଥମେ ମାଂସର ଝୋଳକୁ ମାପି ନେଇ ଚାଉଳରେ ଦେବେ,
ଡବଲ୍ ପାଣିର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ,
ଚାଉଳ ଅଧା ହେଇ ଆସିଲେ ମାଂସକୁ ମିସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ,
ଚାଉଳରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲେ ଘିଅ ପକାଇ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ,
ଓହଳାଇବା ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ.